کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

این صفحه کامل نشده است.

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شامل ۵ کد ضریب است:

  • کد ضریب۱: شامل گرایشهای ۱- بهینه سازی سیستمها، ۲- سیستمهای سلامت، ۳- مدیریت نوآوری و فناوری، ۴- کیفیت و بهره وری و ۵- سیستمهای سلامت
  • کد ضریب۲: گرایش سیستمهای کلان که در گذشته مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی نام داشت.
  • کد ضریب۳: گرایش آینده پژوهی که ظرفیت بسیار کمی به آن اختصاص دارد.
  • کد ضریب۴: شامل گرایشهای ۱- مهندسی مالی، ۲-لجستیک و زنجیره تامین، ۳-مدیریت پروژه
  • کد ضریب۵: گرایش مدیریت مهندسی

دکمه بازگشت به بالا