آزمونبرنامهدورهعمومیکتابویژه

بودجه بندی تحقیق در عملیات: تستهای کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع

گزارش تحلیلی سوالات کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع در Power BI

کمی صبر کنید تا گزارش بطور کامل بارگذاری شود، سپس دکمه پایین صفحه را بزنید تا گزارش تمام صفحه باشد.
با کلیک روی دکمه های بالای عکس کتابها به راحتی می توانید صفحه تحلیلی مورد نظر خود را پیدا کنید.

مقدمه و معرفی کنکور و مواد امتحانی

دفترچه کنکور ارشد مهندسی صنایع، شامل ۱۸۰ تست در دروس زیر است.
برای پاسخ به سوالات آن ۲۰۰ دقیقه فرصت دارید.
در این مقاله به بررسی روند تستهای سالهای اخیر و بودجه بندی تحقیق در عملیات و آمار و احتمال می پردازیم.

آشنایی مختصر با دفترچه کنکور ارشد صنایع (گرایشها و ضرایب دروس)

دفترچه کنکور شامل ۱۸۰ تست به شرح زیر است:

تعداد سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد صنایع

البته برای هر کد ضریب ارشد مهندسی صنایع نیاز به پاسخگویی به بعضی سوالات است.
برای مثال داوطلبان گرایش سیستم نیازی به پاسخگویی به تستهای دروس تخصصی ندارند.
زیرا ضریب این درس در کدضریب دوم برابر صفر است. این ضرایب در جدول زیر مشخص شده است:

جدول ضرایب هر درس در هر کدضریب و گرایش

جدول زیر مربوط به کنکور ارشد سال ۱۴۰۰ است و شامل آخرین تغییرات می شود:

تحلیل روند سوالات در درس تحقیق در عملیات

معمولا این سوال مطرح می شود که روند سوالات درسهای موضوع آزمون کنکور ارشد صنایع و در واقع مواد امتحانی چگونه است؟
در این مقاله سعی می کنیم روند ۸ سال اخیر دو درس اصلی یعنی تحقیق در عملیات و آمار و احتمال کنکور ارشد صنایع را بررسی کنیم.

الف) تحقیق در عملیات ۱و۲

با استفاده از دکمه “صفحه سطح کیفی سوالات به تفکیک سال” می توانید به گزارش فوق دست یابید، همانطور که مشاهده می شود بطور کلی سوالات آزمونها در سطح سختی بالاتری نسبت به سالهای قبل مطرح می شود. دقت کنید می توان گزارش فوق را به تفکیک ارشد و دکتری مشاهده کرد. برای این کار از اسلایسر بالای صفحه استفاده کنید:

سطح کیفی سوالات ارشد صنایع و سیستم
سطح کیفی سوالات دکتری مهندسی صنایع

سوالات پرتکرار داوطلبان:

کدام فصلهای تحقیق در عملیات ۱و۲ قابل حذف است؟!

برای پاسخ به این سوال باید بودجه بندی تستهای تحقیق در عملیات سالهای اخیر را بررسی کنیم.
پاسخ شخصی من به این سوال این است که هیچ فصلی قابل حذف نیست اما در صورتی که زمان کمی برای مطالعه داشته باشید احتمالا تحلیل زیر به شما کمک خواهد کرد تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

کدام فصل تحقیق در عملیات ساده تر است؟

با استفاده از دکمه “صفحه سطح کیفی سوالات به تفکیک فصل” می توانید ببینید که مثلا در کنکور ارشد صنایع، از سال ۹۰ به بعد (سه اسلایسر بالا) ساده ترین سوالات از فصلهای روش سیمپلکس، تحلیل حساسیت و حمل و نقل و تخصیص مطرح شده است.

بررسی بودجه بندی تستهای تحقیق در عملیات ۱۰ سال اخیر

با استفاده از دکمه “شماره۱: تعداد تست هر فصل تحقیق در عملیات” می توانید گزارش زیر را مثلا برای کنکور ارشد سال ۹۰ به بعد بدست آورید:

تحقیق در عملیات ۱ شامل ۹ و تحقیق در عملیات ۲ شامل ۶ فصل به شرح جدول زیر است. از این جدول نکات زیر قابل برداشت است:

 • در تحقیق۱، فصل ۲ یعنی جبرخطی و آنالیز محدب و مجموعه های چندوجهی پایه تمامی فصلهای ۳ الی ۹ است. تست مستقیم کمی از این فصل مطرح می شود و این موضوع می توان گمراه کننده باشد چرا که این فصل به هیچ وجه قابل حذف نیست.
 • در تحقیق ۱ و مطابق جدول فصلهای سیمپلکس (فصل۳) و دوگان (فصل۶) بیشترین سهم را دارند.
 • در تحقیق ۱ در سالهای اخیراز تحلیل حساسیت تست کمی مطرح می شود.
 • در تحقیق ۱ فصل ساده حمل و نقل و تخصیص بطور میانگین بیش از یک تست مطرح می شود.
 • در تحقیق ۲ تنها از سه فصل آن بطور جدی سوالات مطرح می شود.
 • در تحقیق ۲ سهم فصل برنامه ریزی پویا در پنج سال گذشته بسیار کاهش یافته و تنها ۱ تست از آن مطرح شده است.
 • در تحقیق ۲ فصلهای برنامه ریزی عددصحیح و فصل برنامه ریزی غیرخطی وضعیت قبلی خود را حفظ کرده اند و از هر فصل تقریبا ۳ الی ۴ تست مطرح می شود.
 • در تحقیق ۲ فصل نظریه بازیها نیز سهم محدودی در کنکور دارد.
 • در تحقیق ۲ از دو فصل شبکه و برنامه ریزی آرمانی بطور مستقیم سوال مطرح نشده است. لازم به ذکر است برخی سوالات بین فصلهای شبکه و برنامه ریزی حمل و نقل و تخصیص مشترک است.

سهم هر فصل تحقیق در عملیات در کنکورهای سالهای اخیر

در نمودار زیر می توان میانگین سهم هر فصل را در کنکور مورد ارزیابی قرار داد.
همانطور که مشخص است بیشترین تست مربوط به فصلهای زیر است:

برنامه ریزی عددصحیح، برنامه ریزی غیرخطی و پویا و در ادامه فصل سیمپلکس و دوگان

درس تحقیق۱ و ۲ هر کدام چه سهمی در کنکور سالهای اخیر داشته اند؟

سهم تحقیق در عملیات نوسانی بوده و بطور میانگین کمتر از ۵۰ درصد است. توجه داشته باشید که تمامی این تحلیلها در مورد داده های تاریخی تا پایان کنکور ۱۴۰۰ است و هیچ لزومی ندارد که طراح در سالهای بعد نیز منطق مشابهی را دنبال کند.

سهم تحقیق در عملیات ۱و۲ در کنکور ارشد صنایع
سهم تحقیق در عملیات ۱و۲ در کنکور دکتری صنایع

ب) آمار و احتمال

معمولا این سوال مطرح می شود که کدام فصلهای آمار و احتمال قابل حذف است؟!
برای پاسخ به این سوال نیز باید بودجه بندی تستهای آمار و احتمال ۸ سال اخیر را بررسی کنیم.
پاسخ شخصی من به این سوال این است که هیچ فصلی قابل حذف نیست اما در صورتی که زمان کمی برای مطالعه داشته باشید احتمالا تحلیل زیر به شما کمک خواهد کرد.

بررسی بودجه بندی تستهای آمار و احتمال ۸ سال اخیر

همانطور که در جدول بعد مشاهده می شود، درس آمار و احتمال شامل دو مبانی احتمال (۸ فصل) آمار مهندسی (۷ فصل) است.
از این جدول نکات زیر قابل برداشت است:

 • سه فصل اول مبانی احتمال یعنی آنالیزترکیبی، اصول احتمال و احتمال شرطی، معمولا وزن کمی در مجموع سوالات دارند. بیشترین تعداد تست مطرح شده ۱۱ تست از ۴۰ تست سال ۹۱ (کنکور صنایع و سیستم) است که مشخصاً با سالهای دیگر تفاوت جدی دارد. بطور متوسط انتظار داریم تعداد ۲ الی ۴ تست از سه فصل اول مطرح شود.
  البته توجه کنید که این سه فصل به نوعی پایه سایر فصول احتمال است.
 • از فصل ۴ بطور مستقیم و در سالهای اخیر صفر یا یک تست مطرح شده است،
  فصل ۵ نیز تقریبا وضعیت مشابهی داشته است.
 • اما جدی ترین فصلهای مبانی احتمال فصلهای ۶ و ۷ است. فصل ۶ به غیر از بعضی سالها، معمولا سهمی به اندازه سه تست در کنکور داشته است. این عدد برای فصل ۷ یعنی امیدریاضی نیز تا حدودی صادق است.
 • در درس آمار مهندسی که شامل ۷ فصل است بیشتر فصلها بطور میانگین سهم ۱ الی ۲ تستی در هر کنکور دارند. اما همانطور که مشاهده می شود فصل آزمون فرض متفاوت بوده و در سالهای ۹۵ و ۹۷ به ترتیب ۳ و ۵ تست از آن مطرح شده است.
 • فصلهای متغیرهای تصادفی با توزیع توام، امیدریاضی از مبانی احتمال و آزمون فرض آماری از آمار مهندسی سهم زیادی در کنکور دارند. البته فصلهای یاد شده مطالب کاملا مرتبطی با سایر فصلها دارند و این جزئی از ذات درس آمار و احتمال است و نمی توان از مطالب یاد شده، بی اهمیت بودن سایر فصلها را نتیجه گرفت.

جدول بودجه بندی ۸ سال اخیر آمار و احتمال

تعداد سوالات از هر فصل آمار و احتمال کنکور ارشد صنایع

سهم هر فصل آمار و احتمال در کنکورهای ۸ سال اخیر

در نمودار زیر می توان میانگین سهم هر فصل را در کنکور مورد ارزیابی قرار داد.
همانطور که مشخص است بیشترین تست مربوط به فصلهای زیر است:

امیدریاضی، متغیرهای تصادفی با توزیع توام، آزمون فرض آماری، برآورد نقطه ای و رگرسیون

سهم هر فصل آمار و احتمال

درس مبانی احتمال و درس آمارمهندسی هر کدام چه سهمی در کنکورهای ۸ سال اخیر داشته اند؟

سهم آمار مهندسی در سه سال آخر ۴۰% سوالات بوده ست و نسبت به گذشته که حدود ۵۰ درصد بوده، کاهش داشته است.
توجه داشته باشید که تمامی این تحلیلها در مورد داده های تاریخی تا پایان کنکور ۹۸ است.
هیچ لزومی ندارد که طراح در سال ۹۹ به بعد نیز منط مابهی را دنبال کند.

سهم آمار مهندسی و آمار و احتمال در کنکور ارشد صنایع
بودجه بندی آمار و احتمال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا