برنامه

امیر ایمن پور – کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع، هفته ۱۳ تحقیق در عملیاتتحقیق در عملیات۲ و۱ دکتری و ارشد – پاییز ۱۳۹۸

برنامه مطالعه و آموزش تحقیق در عملیات۲ و۱ کنکور زیر برای آمادگی آزمون کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۹ در پاییز سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شده است.

برنامه ریزی آموزش تحقیق در عملیات۲ ارشد و دکتری صنایع

دوره تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع در پاییز ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره های بعدی مربوط به نکته و تست بوده و در بهمن ۹۸ برگزار خواهد شد. در دوره های درس و تست می توانید تحقیق در عملیات ۲ و۱ را مفهومی یاد بگیرید. در دوره های نکته و تست می توانید تسلط خود را بالا ببرید. جهت بهبود برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی تحقیق در عملیات منتشر می شود.

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

شیوه اجرای برنامه ریزی هفتگی آموزش تحقیق در عملیات

جهت برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی کلاسهای آموزش تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به طور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور

۱- مباحث جدید

(تحقیق در عملیات ۲) فصل دوم برنامه ریزی عدد صحیح:
 • مقدمات برنامه ریزی عدد صحیح و ۸ نکته مدل سازی متغیرهای عدد صحیح و صفر و یک،
 • سه مثال معروف برنامه ریزی عدد صحیح، روشهای حل مسائل عدد صحیح
 • روش گرد کردن، روش صغحه برش برای مسائل عدد صحیح محض و روش صفحه برش برای مسائل عدد صحیح مختلط،
 • روش جستجوی انشعاب و تحدید و بررسی نکات آن و بررسی بعضی تستهای مهم عدد صحیح،
 • قوی ترین برش – برش کسری گوموری، مشکلات برش کسری گوموری،
 • برنامه ریزی صفر و یک و الگوریتم بالاس و شمارش ضمنی یا تلویحی،
 • برنامه ریزی چندجمله ای صفر و یک، مدل سازی توابع قطعه قطعه خطی
(تحقیق در عملیات ۲) فصل چهارم برنامه ریزی پویا:
 • مقدمات مربوط به برنامه ریزی پویا و تعاریف مربوط به مرحله، حالت، متغیر تصمیم و مقدار تابع هدف بهینه به ازای هر مرحله و حالت،
 • حل پیشرو و پسرو و معرفی شباهتها و تفاوتها و عوامل تعیین کنده،
 • حل مساله دلیجان به شیوه پسرو و پیشرو،
 • حل مساله سرمایه گذاری،
 • حل مساله دانشجو و روزهای امتحانی،
 • حل مساله کوله پشتی،
 • حل مساله پروژه فضایی،
 • کاربرد برنامه ریزی پویا در حل مسائل برنامه ریزی خطی
(تحقیق در عملیات ۲) فصل پنجم نظریه بازیها:
 • مفاهیم اصلی و شرایط بازی دونفره با مجموع صفر، ماترس بازی، نقطه زینی و غلبه،
 • بازیهای با ثبات و بی ثبات، روش پیدا کردن سیاست مختلط و بررسی دو شیوه ترسیمی،
 • جمع بندی نهایی نحوه برخورد با مسائل و حل سریع مسائل ۲*۲

۲- مرور

 • مرور خلاصه مطالب فصل غیرخطی
 • مرور ۴۵ تست از تستهای فصل اول تا نهم (هر فصل ۵ تست)
 • تستهای سال ۹۴ و ۹۵ انتهای کتاب آبی

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست. لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.


کنکور ارشد99

تحقیق در عملیات۲ و۱ دکتری و ارشد – تابستان ۱۳۹۸

کنکور ارشد صنایع

تحقیق در عملیات کنکور ارشد و دکتری صنایع

تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع آمادگی آزمون سراسری

دوره تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع در تابستان ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره بعدی در پاییز ۹۸ از آبان ماه برگزار خواهد شد. در این دوره ها می توانید تحقیق در عملیات ۱و۲ را مفهومی یاد بگیرید. 

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

برنامه هفتگی کلاسهای تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به صور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

 

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور (کنکور ارشد صنایع)

۱- مبحث جدید تحقیق در عملیات۲: فصل سوم

 • روش جستجوی گرادیان (تیزترین شیب)
 • روش جستجوری یک بعدی و بولزانو
 •  روش جستجوی فیبوناچی
 • ستجوی نسبت طلایی
 • روش تقریبی نیوتن رافسون
 • برنامه ریزی محدب
 • شرایط کاهن تاکر و روش لاگرانژ
 • برنامه ریزی کوادراتیک (درجه دوم) و الگوریتم ولف
 • برنامه ریزی جداشدنی (تفکیک پذیر)
 • برنامه ریزی غیرخطی با محدودیتهای خطی و الگوریتم فرانک ولف
 • برنامه ریزی غیر محدب و روش SUMT
 • برنامه ریزی کسری
 • برنامه ریزی احتمالی (تصادفی)
 • برنامه ریزی هندسی
 • روش نیوتن رافسون برای بدست آوردن ریشه معادلات

۲- مرور

 • مرور خلاصه کادرهای کتاب قورت بده آبی مطالب فصل ۵ تا ۹

 • مرور ۵ تست از هر کدام از فصل های ۱ تا ۹

 • تست ۲۱ الی ۴۳  ارشد ۹۲ صفحه ۵۴۸ الی ۵۶۸ کتاب تست آبی

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

کتاب تست تحقیق در عملیات ۱: (کتاب آبی سری قورت بده): تست ۲۱ الی ۴۳  ارشد ۹۲ صفحه ۵۴۸ الی ۵۶۸ کتاب تست آبی

کتاب درس تحقیق در عملیات۲: (کتاب قرمز): فصل دوم صفحه ۹۸ الی ۱۶۰

کتاب تست تحقیق در عملیات ۲: (کتاب زرد سری قورت بده):

فصل سوم تست ۱۰۴ الی ۱۹۰

 

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

 • مطالعه کتاب درس قرمز تحقیق۲
 • تست از فصل سوم کتاب تست تحقیق در عملیات ۲: (کتاب زرد سری قورت بده)
 • تستهای شماره ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۵و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۳و ۱۴۶، ۱۵۳، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۸،۱۸۲، ۱۸۹

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست.

لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.

 

توضیحات مدرس در مورد مباحث فصل سوم تحقیق در عملیات۳: برنامه ریزی غیرخطی

وقتی در یک مساله تابع هدف غیرخطی بوده و محدودیتی نداریم اگ نتوان معادلات مربوط به نقاط پایا را براحتی حل کرد، می توان از روشها جستجو استفاده کرد. پنج روش جستجو در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. شاید مهمترین آنها از لحاظ مطرح شدن در کنکور، روش نیوتن رافسون باشد. 

در ادامه برنامه ریزی محدب و شرایط کان تاکر و لاگرانژ مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث تقریبا پرتکرار کنکورهای سالهای اخیر است.

برنامه ریزی کوادراتیک و الگوریتم ولف جای کار برای طرح تست زیاد دارد. الگوریتیم تفکیک پذیر و الگوریتم فرانک ولف نیز همچین است.

برنامه ریزی کسری جز مطالب مورد علاقه طراح در سالهای اخیر است. در مورد برنامه ریزی احتمالی نیز سوالات مطرح شده که بیشتر در دکتری بوده و سوال احتمال تلقی می شود تا تحقیق در عملیات. 

برنامه ریزی محدب و الگوریتم SUMT نیز تا به حال در کنکور مطرح نشده است. در آخر حالت خاص حل هندسی که تعداد جملات یکی بیشتر از تعداد متغیرها بوده و معاذلات مستقل باشد موضوع تست صنایع ۹۳ بوده است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا