برنامهویژه

امیر ایمن پور – کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع، هفته ۱۲ تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات۲ و۱ دکتری و ارشد – پاییز ۱۳۹۸

برنامه مطالعه و آموزش تحقیق در عملیات۲ و۱ کنکور زیر برای آمادگی آزمون کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع ۱۳۹۹ در پاییز سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شده است.

برنامه ریزی آموزش تحقیق در عملیات۲ ارشد و دکتری صنایع

دوره تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع در پاییز ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره های بعدی مربوط به نکته و تست بوده و در بهمن ۹۸ برگزار خواهد شد. در دوره های درس و تست می توانید تحقیق در عملیات ۲ و۱ را مفهومی یاد بگیرید. در دوره های نکته و تست می توانید تسلط خود را بالا ببرید. جهت بهبود برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی تحقیق در عملیات منتشر می شود.

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

شیوه اجرای برنامه ریزی هفتگی آموزش تحقیق در عملیات

جهت برنامه ریزی کنکور ارشد صنایع، برنامه هفتگی کلاسهای آموزش تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به طور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور

۱- مباحث جدید

(تحقیق در عملیات ۱) فصل پنجم: سیمپلکس کراندار
(تحقیق در عملیات ۲) فصل اول: شبکه ها
 • تعاریف اولیه، مدلسازی شبکه، خواص ماتریس ضرایب، رتبه ماتریس، متغیر مصنوعی،
 • ماتریس پایه و نکات آن، مثلثی بودن، صحیح بودن و کلا تک کالبدی بودن، نمایش بردار غیر پایه برحسب بردارهای پایه،
 • روش سیمپلکس در مسائل جریان شبکه ای، دو روش بدست آوردن مقدار متغیرهای پایه،
 • دو روش محاسبه بردار مضارب و در نهایت سه روش محاسبه هزینه تقلیل یافته،
 • تست مینیمم نسبت و شرایط بهینه نامتناهی، یکه کردن،
 • مساله حداکثر جریان،
 • مساله کوتاه ترین مسیر،
 • مساله درخت پوشای مینیمال یا حداقل درخت در بر گیرنده
(تحقیق در عملیات ۲) ادامه فصل سوم: برنامه ریزی غیرخطی
 • روشهای جستجو شامل: روش جستجوی گرادیان (تیزترین شیب)، روش جستجوی یک بعدی،
 • روش جستجوی فیبوناچی، جستجوی نسبت طلایی، روش تقریبی نیوتن رافسون
 • برنامه ریزی محدب، شرایط کاهن تاکر، روش لاگرانژ،
 • برنامه ریزی کوادراتیک (درجه دوم) و الگوریتم ولف،
 • برنامه ریزی جداشدنی (تفکیک پذیر)،
 • برنامه ریزی غیرخطی با محدودیتهای خطی و الگوریتم فرانک ولف،
 • برنامه ریزی غیر محدب و روش SUMT،
 • برنامه ریزی کسری،
 • برنامه ریزی احتمالی (تصادفی)،
 • برنامه ریزی هندسی،
 • روش نیوتن رافسون برای بدست آوردن ریشه معادلات و بررسی بعضی تستهای مهم برنامه ریزی غیرخطی

۲- مرور

 • مرور خلاصه مطالب هفته ششم تا نهم
 • مرور ۴۵ تست از تستهای فصل اول تا نهم (هر فصل ۵ تست)
 • نیمه باقیمانده تستهای سال ۹۲ و سال ۹۳ انتهای کتاب آبی

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

تحقیق در عملیات ارشد دکتری صنایع

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست. لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.


کنکور ارشد صنایع

تحقیق در عملیات۲ و۱ دکتری و ارشد – تابستان ۱۳۹۸کنکور ارشد صنایع

تحقیق در عملیات کنکور ارشد و دکتری صنایع

تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع آمادگی آزمون سراسری

دوره تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع در تابستان ۹۸ در موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش برگزار می شود. این دوره جهت آمادگی آزمون کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور در مدت زمان ۱۲۰ ساعت برگزار می شود. دوره بعدی در پاییز ۹۸ از آبان ماه برگزار خواهد شد. در این دوره ها می توانید تحقیق در عملیات ۱و۲ را مفهومی یاد بگیرید. 

“برای تحقیق در عملیات ارشد وقت بگذارید تا معجزه و شیرینی آن را با دل و جان درک کنید.”

برنامه هفتگی کلاسهای تحقیق در عملیات کنکور ارشد صنایع و دکتری صنایع توسط مهندس ایمن پور هر هفته در این سایت اعلام خواهد شد.

برنامه اعلامی دارای دوره قسمت است، الف) برنامه حداکثر و ب) برنامه حداقل.

اجرای برنامه حداکثر برای داوطلبانی است که دارای زمان آزاد مناسبی هستند. این داوطلبان امکان تخصیص میزان ساعت لازم مطالعه برای درست تحقیق در عملیات را در طول هفته دارند.

برنامه حداقل به داوطلبان دارای زمان محدود پیشنهاد می شود. داوطلبان شاغل یا دانشجو از جمله این داوطلبان هستند. به صور کلی داوطلبانی که به هر دلیل امکان تخصیص ساعت مطالعاتی کافی در طول هفته را ندارند.

پیشنهاد ما اجرای برنامه حداقل و بخشی از برنامه حداکثر است. به نوعی که نیمی از برنامه حداکثر اجرا شود.

 

الف) حداکثر برنامه قابل اجرا – ایمن پور (کنکور ارشد صنایع)

۱- مبحث جدید تحقیق در عملیات۲: فصل دوم

 • قوی ترین برش – برش کسری گوموری
 • مشکلات برش کسری گوموری
 • برش برای مسائل عدد صحیح مختلط
 • روش جستجوی انشعاب و تحدید
 • برنامه ریزی صفر و یک و الگوریتم بالاس و شمارش ضمنی یا تلویحی
 • برنامه ریزی چندجمله ای صفر و یک
 • مدل سازی توابع قطعه قطعه خطی
 • بررسی نکات آن و بررسی بعضی تستهای مهم عدد صحیح

مباحث جدید تحقیق در عملیات۲: فصل سوم

 • برنامه ریزی غیرخطی و حل ترسیمی
 • مقایسه ای بین مقادیر بهینه در حالت غیرخطی و خطی
 • مفاهیم اساسی شامل گرادیان، مشتق جهتی، رابطه مشتق جهتی و گرادیان
 • مقدار ویژه و بردار ویژه
 • ماتریسهای (نیم) معین مثبت، (نیم) معین منفی و نامعین
 • ماتریس هسیان
 • نقطه ایستا و اکسترممهای نسبی
 • اکسترممهای مطلق
 • توابع محدب و مقعر
 • رایط کافی نقاط اکسترمم نسبی
 • شرط لازم و کافی نقاط اکسترمم

۲- مرور

 • مرور خلاصه کادرهای کتاب قورت بده آبی مطالب فصل ۱ تا ۴

 • مرور ۵ تست از هر کدام از فصل های ۵ تا ۹

 • ۲۰ تست از ارشد ۹۲ صفحه ۵۴۳ الی ۵۴۷ کتاب تست آبی

۳- منابع مطالعاتی مرتبط در این هفته

کتاب تست تحقیق در عملیات ۱: (کتاب آبی سری قورت بده):  تستهای کنکور ارشد ۹۱ از تست ۱ الی ۲۰ صفحه ۵۴۳ الی ۵۴۷

کتاب درس تحقیق در عملیات۲: (کتاب قرمز): فصل دوم صفحه ۵۹ الی ۹۸

کتاب تست تحقیق در عملیات ۲: (کتاب زرد سری قورت بده):

فصل دوم تست ۶۱ الی ۸۹ و تست ۱۲۸ الی ۲۰۷

فصل سوم تست ۱ الی ۱۰۳

 

ب) حداقل برنامه لازم الاجرا – ایمن پور

 • مطالعه جزوه کلاس
 • تست از فصل دوم کتاب تست تحقیق در عملیات ۲: (کتاب زرد سری قورت بده)
 • تستهای شماره ۶۴، ۶۷، ۷۳، ۷۷، ۷۹، ۱۴۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۸۶، ۱۸۹، ۲۰۳
 • تست از فصل سوم کتاب تست تحقیق در عملیات ۲: (کتاب زرد سری قورت بده)
 • تستهای شماره ۴، ۱۴، ۲۷، ۲۸، ۴۴، ۴۸، ۵۹، ۶۴، ۶۶، ۷۷، ۹۱، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳

تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری فوق شامل تمامی نکات کنکوری نیست ولی بخش عمده از مطالب را پوشش می دهد. به داوطلبان توصیه می شود در هفته های آتی یا بعد از اتمام دوره ضمن مرور این تستها، سراغ سایر تستهای تحقیق در عملیات ارشد و دکتری رفته و با تست زنی تجربه خود را بالا ببرند. هیچ آموزشی جایگزین تمرین زیاد و کسب تجربه با تستهای مختلف نیست.

لطفا برنامه نهایی خود را تستهای حداقل، نهایی نکنید. در ادامه باید وقت بیشتری اختصاص داده شود. تحقیق در عملیات ارشد و دکتری را جدی بگیرید.

 

توضیحات مدرس در مورد مباحث فصل دوم تحقیق در عملیات۲: برنامه ریزی عددصحیح

برش کسری گموری برای مساله برنامه ریزی عددصحیح مختلط یا مخلوط با برش مساله عدد صحیح محض متفاوت است. البته تنها دو سوال در این زمینه در کنکور مطرح شده است که آخرین آنها کنکور ارشد ۹۸ صنایع بوده است.

تستهای مربوط به روش شاخه و کران بطور کلی ساده است اما ارشد ۹۸ تستی طرح شد که نیازمند دقت بیشتری بود. بطور کلی این مبحث ساده است.

برنامه ریزی صفر و یک و الگوریتم شمارش ضمنی در کنکور ارشد صنایع جای کار زیاد دارد. تا اینجا تستهای سادهای مطرح شده است مثلا مقدار بهینه تابع هدف و… . 

مدلسازی توابع قطعه قطعه خطی نیز نکات مهمی دارد و باید تمام روشهای ممکن آن را آموخت. تبدیلاتی مانند تبدیل ضرب متغیرها و… نیز موضوع تستهای سالهای اخیر بوده است.

برنامه ریزی چند جمله ای صفر و یک نیز در سال ۹۷ در کنکور ارشد صنایع مطرح شد اما تا به حال مثال عدد مطرح نشده و جای کار دارد.

 

توضیحات مدرس در مورد مباحث فصل دوم تحقیق در عملیات۳: برنامه ریزی غیرخطی

برنامه ریزی غیر خطی دارای محدودیت را گاهی اوقات می توان به سادگی و با رسم شکل حل کد. در این موارد نیاز به آشنایی با معادله دایره و بیضی داریم.

مسائل غیرخطی بدون محدودیت را به کمک بردار گرادیان و بدست آوردن نقاط ایستا، پایدار یا بحرانی حل می کنیم. البته باید مراقب وجود نقاط تکین، ایزوله یا منفرد نیز باشیم. سپس منوع اتریس هسیان را در نقاط ایستا بررسی کرده و مینیمم و ماکزیمم و یا زینی بودن نقطه را تعیین می کنیم. دقت کنید اگر تابع مقعر یا محدب باشد می توان اکسترمم مطلق را نیز تعیین کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا